Je voelt ’t!

Onze leerlingen en leerkrachten zullen het beamen: de Voorwegschool is niet zomaar een school. Je voelt ’t! Dit is de oudste basisschool van Nederland, en daar zijn we trots op. Maar tegelijkertijd kijken we vooral naar de toekomst. We combineren bijna vier eeuwen ervaring met de onderwijsinzichten en -methoden van nu. Altijd hebben we een open blik. De ‘Voorweg’ staat behalve midden in Heemstede ook midden in de samenleving. Dit is een school voor iedereen. Gastvrij. Veilig. Altijd positief. Welkom!

Bekijk de video: De Toekomstmakers.

Alt Text

De oudste basisschool van Nederland

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland. Al opgericht in 1630. Om een idee te geven: Rembrandt werd dat jaar 24 en het zou nog 12 jaar duren voordat hij de Nachtwacht afrondde. De bouw van de Taj Mahal in India begon toen. Zo lang is het geleden.

LEES VERDER

Alt Text

5 redenen om voor de Voorweg te kiezen

KiVa-school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

Thematisch Onderwijs

Op de Voorwegschool leren de kinderen binnen thema’s waar taal, wereldoriëntatie, burgerschap, wetenschap, natuur en techniek, filosofie, kunst en cultuur in samenhang wordt aangeboden.

Activiteiten

Samen met de oudercommissie worden er veel activiteiten georganiseerd.

Lezen

We zetten vol in op leesbevordering en leesplezier. Goed leesonderwijs is de basis van alles. Ons uitgangspunt is dat je lezen vooral leert door het veel te doen, en dat je veel leest als je gemotiveerd bent.

Karakter

De ‘Voorweg’  is een school met karakter. We zijn trots op het prachtige, historische pand.

Vr 24-11

Studiedag; alle leerlingen vrij.

Alt Text

Kan een kennisrijk curriculum achterstanden elimineren?

15 mei

Uit nieuw voorlopig onderzoek uit de Verenigde Staten blijkt dat een kennisrijk curriculum ervoor kan zorgen dat leerlingen niet alleen hogere resultaten behalen in begrijpend lezen, maar ook op rekenen en wereldoriëntatie (science).

Voor kinderen die vanuit huis minder kennis meekrijgen kan een kennisrijk curriculum zelfs achterstanden “elimineren”, aldus educatief journalist Natalie Wexler. Emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie Paul Kirschner schreef op twitter: “De effectgrootte was groot voor kinderen op scholen met een hoog inkomen en het was gigantisch voor kinderen op scholen met een laag inkomen!”. Dit zijn de voorlopige conclusies uit een nieuw onderzoek. Het onderzoek keek naar ruim 2.000 leerlingen in de Verenigde Staten die meer dan vier jaar een kennisrijk curriculum hebben gevolgd.

Wat weten we uit het nieuwe onderzoek?

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat kinderen die gedurende ten minste vier jaar een inhoudsrijk, kennisopbouwend curriculum volgen vanaf de kleuterschool, gemiddeld beter presteren dan hun leeftijdsgenoten op gestandaardiseerde begrijpend lezen-toetsen. Zo lazen de kinderen uit de scholen met een kennisrijk curriculum over het algemeen beter en begrepen zij meer. Aanvullend zag men ook dat het curriculum een positief effect had op andere vakken, zoals rekenen en de toetsen van natuur en biologie.

Naast een algemeen positief effect op alle leerlingen, lijkt een kenniscurriculum ook een groot compenserend effect te hebben voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Dit effect lijkt zo groot dat deze kinderen op hetzelfde niveau gaan presteren als hun leeftijdsgenoten uit gezinnen met een hoger inkomen.