Je voelt ’t!

Onze leerlingen en leerkrachten zullen het beamen: de Voorwegschool is niet zomaar een school. Je voelt ’t! Dit is de oudste basisschool van Nederland, en daar zijn we trots op. Maar tegelijkertijd kijken we vooral naar de toekomst. We combineren bijna vier eeuwen ervaring met de onderwijsinzichten en -methoden van nu. Altijd hebben we een open blik. De ‘Voorweg’ staat behalve midden in Heemstede ook midden in de samenleving. Dit is een school voor iedereen. Gastvrij. Veilig. Altijd positief. Welkom!

Bekijk de video: De Toekomstmakers.

Alt Text

De oudste basisschool van Nederland

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland. Al opgericht in 1630. Om een idee te geven: Rembrandt werd dat jaar 24 en het zou nog 12 jaar duren voordat hij de Nachtwacht afrondde. De bouw van de Taj Mahal in India begon toen. Zo lang is het geleden.

LEES VERDER

Alt Text

5 redenen om voor de Voorweg te kiezen

KiVa-school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

Thematisch Onderwijs

Op de Voorwegschool leren de kinderen binnen thema’s waar taal, wereldoriëntatie, burgerschap, wetenschap, natuur en techniek, filosofie, kunst en cultuur in samenhang wordt aangeboden.

Activiteiten

Samen met de oudercommissie worden er veel activiteiten georganiseerd.

Lezen

We zetten vol in op leesbevordering en leesplezier. Goed leesonderwijs is de basis van alles. Ons uitgangspunt is dat je lezen vooral leert door het veel te doen, en dat je veel leest als je gemotiveerd bent.

Karakter

De ‘Voorweg’  is een school met karakter. We zijn trots op het prachtige, historische pand.

Vr 12-07

Musical groep 8.

Alt Text

Lezen!

9 december

Afgelopen week was het grootste nieuws in onderwijs-Nederland dat het slecht gaat met de leesvaardigheid van onze 15-jarigen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat elke drie à vier jaar uitgevoerd wordt.

Voor dit probleem worden verschillende oorzaken genoemd. Een daarvan is corona, een andere oorzaak is een verkeerde aanpak van begrijpend lezen op heel veel scholen. Daarnaast is er veel druk uitgeoefend om vooral de basisvaardigheden rekenen, lezen en spelling te onderwijzen. Hierdoor bleef er minder tijd over voor vakken als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Deze vakken geven de kinderen echter de benodigde kennis om teksten te kunnen begrijpen. Een laatste oorzaak die genoemd wordt is dat kinderen thuis veel minder lezen.

Op de Voorweg lezen we heel veel. Elke dag beginnen we vanaf groep 3 met een half uur lezen en lezen de leerlingen én de leerkrachten in hun boek, in de groepen 1-2 liggen vele prentenboeken waar de kinderen lekker in kunnen bladeren en soms al in lezen, in alle groepen wordt elke dag voorgelezen of lezen we met de hele groep een boek, we lezen rijke teksten over het thema en krijgen kinderen met leesproblemen 3 of 4 keer extra per week individuele ondersteuning.

Aan onze ouders wil ik vragen om thuis voor te lezen en/of samen te lezen. Is dat dan geen huiswerk, hoor ik u misschien vragen. De beantwoording op deze vraag laat ik aan u over. Wij hebben het thuis in ieder geval als mooie momenten ervaren met onze kinderen.