Je voelt ‘t!

Onze leerlingen en leerkrachten zullen het beamen: de Voorwegschool is niet zomaar een school. Je voelt ‘t! Dit is de oudste basisschool van Nederland, en daar zijn we trots op. Maar tegelijkertijd kijken we vooral naar de toekomst. We combineren bijna vier eeuwen ervaring met de onderwijsinzichten en -methoden van nu. Altijd hebben we een open blik. De ‘Voorweg’ staat behalve midden in Heemstede ook midden in de samenleving. Dit is een school voor iedereen. Gastvrij. Veilig. Altijd positief. Welkom!

Alt Text

De oudste basisschool van Nederland

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland. Al opgericht in 1630. Om een idee te geven: Rembrandt werd dat jaar 24 en het zou nog 12 jaar duren voordat hij de Nachtwacht afrondde. De bouw van de Taj Mahal in India begon toen. Zo lang is het geleden.

LEES VERDER

Alt Text

5 redenen om voor de Voorweg te kiezen

KiVa-school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

GO! Geïntegreerd Onderwijs

GO! is een thematische leeromgeving waar wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek, filosofie, kunst en cultuur in samenhang worden aangeboden.

Activiteiten

Samen met de oudercommissie worden er veel activiteiten georganiseerd.

Digitalisering

We maken tijdens de lessen vaak gebruik van digitale leermiddelen. Vanaf groep 3 heeft iedere leerling een eigen tablet.

Karakter

De ‘Voorweg’  is een school met karakter. We zijn trots op het prachtige, historische pand.

maandag 01-11 t/m vrijdag 12-11

10-minutengesprekken.

vrijdag 12-11

Hubertine compensatie, Jasper voor groep 8a.

Alt Text

Eindtoets basisonderwijs draagt bij aan ongelijkheid

30 oktober


De eindtoets speelt een belangrijke rol in de maatschappelijke ordening van Nederland en is volgens promovenda Karen Heij te beschouwen als een institutie in sociologische zin. De eindtoets is in vijftig jaar uitgegroeid tot een onder regie van de overheid ontwikkeld instrument met twee belangrijke functies: toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs en het verdelen van toegangsbewijzen voor vervolgonderwijs.

Maar wat meet de eindtoets eigenlijk, welke keuzes gaan erachter schuil, en welke betekenis wordt er gehecht aan de scores van leerlingen?


De expliciete bedoeling van de eindtoets is om te sturen op ongelijke onderwijsuitkomsten. In de praktijk blijken vooral kinderen van autochtone, hoger opgeleide ouders de meeste kans te hebben op de hoogste onderwijsposities. De kansen voor kinderen die met achterstanden het onderwijs instromen, worden met de eindtoets niet vergroot.

Omdat het uitgangspunt van de toets is dat kinderen worden vergeleken met elkaar, zijn de kinderen die met voorsprong aan ‘de wedstrijd’ zijn begonnen, in het voordeel. Niet de geschiktheid of passendheid ten opzichte van een vorm van vervolgonderwijs is namelijk het uitgangspunt van de eindtoets, maar de relatieve positie van de leerling ten opzichte van de rest van het deelnemende cohort leerlingen, op basis van hun gecombineerde score op taal en rekenen.

Daar komt bij dat onderwijsuitkomsten vanaf groep zes al meewegen bij het opstellen van het schooladvies, omdat daarvoor de uitkomsten van toetsen van het Leerlingvolgsysteem (LVS) verplicht moeten worden meegenomen. De druk op differentiëren neemt zo nog meer toe.