Je voelt ‘t!

Onze leerlingen en leerkrachten zullen het beamen: de Voorwegschool is niet zomaar een school. Je voelt ‘t! Dit is de oudste basisschool van Nederland, en daar zijn we trots op. Maar tegelijkertijd kijken we vooral naar de toekomst. We combineren bijna vier eeuwen ervaring met de onderwijsinzichten en -methoden van nu. Altijd hebben we een open blik. De ‘Voorweg’ staat behalve midden in Heemstede ook midden in de samenleving. Dit is een school voor iedereen. Gastvrij. Veilig. Altijd positief. Welkom!

Bekijk de video: De Toekomstmakers.

Alt Text

De oudste basisschool van Nederland

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland. Al opgericht in 1630. Om een idee te geven: Rembrandt werd dat jaar 24 en het zou nog 12 jaar duren voordat hij de Nachtwacht afrondde. De bouw van de Taj Mahal in India begon toen. Zo lang is het geleden.

LEES VERDER

Alt Text

5 redenen om voor de Voorweg te kiezen

KiVa-school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

GO! Geïntegreerd Onderwijs

GO! is een thematische leeromgeving waar wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek, filosofie, kunst en cultuur in samenhang worden aangeboden.

Activiteiten

Samen met de oudercommissie worden er veel activiteiten georganiseerd.

Lezen

We zetten vol in op leesbevordering en leesplezier. Goed leesonderwijs is de basis van alles. Ons uitgangspunt is dat je lezen vooral leert door het veel te doen, en dat je veel leest als je gemotiveerd bent.

Karakter

De ‘Voorweg’  is een school met karakter. We zijn trots op het prachtige, historische pand.

dinsdag 17-05 

Start thema: Het heelal.

Alt Text

Hoge verwachtingen van alle leerlingen

13 maart

Leerkrachten die het EDI-lesmodel gebruiken, geven klassikale instructie op een hoog niveau. Door het geven van instructie aan de hele groep, raakt de instructietijd niet versnipperd. Je kunt eenvoudig extra tijd realiseren als het leren moeizaam gaat of leerlingen eerder aan het werk zetten als ze je uitleg moeiteloos oppikken.

Scholen met hoge leerresultaten kenmerken zich door lessen die erop gericht zijn om álle leerlingen het doel van de les te laten behalen (Onderwijsinspectie, 2020). Het lesdoel wordt niet verlaagd voor leerlingen die moeite hebben met leren. Ook krijgen ze geen andere of makkelijke leerstof.

In plaats daarvan krijgen ze extra ondersteuning en dus extra aanmoediging en geloof in eigen kunnen, zodat ook zij het lesdoel behalen en deel blijven uitmaken van de groep. De school als ontmoetingsplaats en als minisamenleving vraagt om het zo lang mogelijk bij elkaar houden van leerlingen en het minder denken in niveaus (Denessen, 2017).

Marcel Schmeier (2020)

Bron: https://excel.thomasmore.be/2020/11/effectief-omgaan-met-verschillen-in-de-les/