Je voelt ’t!

Onze leerlingen en leerkrachten zullen het beamen: de Voorwegschool is niet zomaar een school. Je voelt ’t! Dit is de oudste basisschool van Nederland, en daar zijn we trots op. Maar tegelijkertijd kijken we vooral naar de toekomst. We combineren bijna vier eeuwen ervaring met de onderwijsinzichten en -methoden van nu. Altijd hebben we een open blik. De ‘Voorweg’ staat behalve midden in Heemstede ook midden in de samenleving. Dit is een school voor iedereen. Gastvrij. Veilig. Altijd positief. Welkom!

Bekijk de video: De Toekomstmakers.

Alt Text

De oudste basisschool van Nederland

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland. Al opgericht in 1630. Om een idee te geven: Rembrandt werd dat jaar 24 en het zou nog 12 jaar duren voordat hij de Nachtwacht afrondde. De bouw van de Taj Mahal in India begon toen. Zo lang is het geleden.

LEES VERDER

Alt Text

5 redenen om voor de Voorweg te kiezen

KiVa-school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

GO! Geïntegreerd Onderwijs

GO! is een thematische leeromgeving waar wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek, filosofie, kunst en cultuur in samenhang worden aangeboden.

Activiteiten

Samen met de oudercommissie worden er veel activiteiten georganiseerd.

Lezen

We zetten vol in op leesbevordering en leesplezier. Goed leesonderwijs is de basis van alles. Ons uitgangspunt is dat je lezen vooral leert door het veel te doen, en dat je veel leest als je gemotiveerd bent.

Karakter

De ‘Voorweg’  is een school met karakter. We zijn trots op het prachtige, historische pand.

ma 05-12 t/m vr 09-12

Inloopochtenden.

Alt Text

Huiswerk? Laat maar.

3 december

Ouders vragen me regelmatig of hun kind niet wat extra werk mee kan krijgen. Meestal vertel ik ze dan dat huiswerk weinig of niets toevoegt. Wat vreemd kan klinken, want ja, huiswerk hoort toch gewoon bij school? Oefening baart kunst – dat idee. Natuurlijk is er niks mis met oefenen, maar het is maar een onderdeel(tje) van het leerproces. Wat is dan eigenlijk wél effectief? Binnen het onderwijs is dat een vraag die steeds vaker wordt gesteld. Onderwijsexpert John Hattie heeft zelfs een ranglijst gemaakt van de elementen die invloed hebben op het leren. 150 stuks telt hij er. En ‘huiswerk’ moet het doen met een 94ste plek! Wat bijvoorbeeld belangrijker blijkt: het gewicht bij vroeggeboorte. Die had ook ik niet zien aankomen. Verder hebben de betrokkenheid van ouders en (gelukkig) ook de schoolleiding grote invloed op de leerprestaties. 

Maar is er dan niets dat er thuis kan gebeuren? Zeker wel. Lezen. En ouders kunnen hier enorm bij helpen. Zij kunnen samen met hun kinderen lezen. Voor het plezier. Omdat het goed is. De leesvaardigheid groeit met elke zin, met elke pagina, dat sowieso, én het kind doet nieuwe kennis op. Lezen betekent ook aandacht voor de wereld om je heen. Ouders kunnen dat stimuleren. Dat is belangrijker dan thuis extra sommen maken. 

Marco Dekker, directeur