Kan een kennisrijk curriculum achterstanden elimineren?