Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

– onze missie

Karakter en passie – daarmee is onze school groot geworden. Daarmee heeft ze ook de tand des tijds ruimschoots doorstaan: de Voorwegschool, de oudste basisschool van Nederland, is al bijna vier eeuwen een begrip in Heemstede en omgeving.

Dit is niet een school die in nostalgie blijft hangen, maar we zijn wel blij met wat dat verleden heeft opgeleverd: de Voorwegschool is een school met karakter. Dat zit ‘m niet alleen in het gebouw, maar ook in de sfeer, in de hele omgeving. Iedereen kan voelen dat deze school niet zomaar is neergezet maar over de tijd is uitgegroeid tot wat ze nu is. De leerkrachten van nu, die uiteraard zelf maar een klein deeltje van die geschiedenis hebben meegemaakt, omarmen dat gevoel en nemen dat direct mee in de 21ste eeuw.

We kijken af en toe terug, maar we kijken nog veel meer vooruit. We bereiden kinderen voor op een zelfstandig leven in de moderne samenleving die steeds ingewikkelder wordt. De kennis en vaardigheden die ze op school opdoen zijn daarin een belangrijke factor, want die vergroten hun kansen op succes, gezondheid en geluk later. Maar daar houdt het niet bij op: op de Voorwegschool helpen we kinderen zichzelf te ontwikkelen. Als mens en als medemens.

Ons team zet zich daar vol passie voor in. We hebben een passie voor boeiend onderwijs, werken er altijd aan dat de vonk overspringt naar de kinderen. We doen dat vanuit de universele waarden die we volledig onderschrijven, waarden die er ’toen’ al waren en nu nog steeds gelden. Op de Voorwegschool geloven we in gezamenlijkheid, in respect voor de ander, in betrokkenheid, in vertrouwen, en in openheid.

Onze openbare school is bovenal een veilige plek voor iedereen. Hier kunnen de kinderen onbezorgd leren en ook plezier hebben. De leerlingen, van de allerjongsten tot de groep 8’ers, gaan op een positieve, relaxte manier met elkaar om. Voor pesten of ander wangedrag is geen plek op de Voorwegschool. De aangename omgangsvormen zijn hier als iets vanzelfsprekend. Onder de leerlingen, maar ook onder de leerkrachten en de ondersteunende medewerkers: zij vormen een hecht team, die allereerst klaarstaan voor de kinderen maar ook voor elkaar. Kinderen merken dat en voelen zich daar als vanzelf prettig bij.

Iedereen mag en kan zichzelf zijn. We verwelkomen kinderen van welke afkomst dan ook. Persoonlijke verschillen en overeenkomsten onderkennen we. De kinderen hebben allemaal hun eigen achtergrond, karakters en interesses. We stimuleren de ontwikkeling van de uiteenlopende vaardigheden en kwaliteiten; ieder kind heeft ze en kan ze samen met ons ontdekken.

De kinderen zijn als het ware ook onze partners. Uiteraard treden we op waar nodig, maar we geloven dat we samen meer bereiken. In het leven zelf, en dus ook op school. Open communicatie is voor ons een centraal begrip: met de kinderen en met hun ouders. Gelijkwaardigheid is alle opzichten het uitgangspunt. Dat is geen hol begrip. We werken continu aan de ‘gouden driehoek’ school-kinderen-ouders. Alle partijen kunnen hun bijdrage leveren. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: de optimale ontwikkeling van de leerling.

De Voorwegschool is een platte, open organisatie. Laagdrempelig. Gastvrij. We kijken niet verstoord op als ouders binnenlopen voor een vraag of opmerking. We stimuleren betrokkenheid. We luisteren, we praten. We sturen bij als de omstandigheden daarom vragen.

Uitgangspunt is en blijft dat we altijd streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. We gaan mee in de modernste didactische ontwikkelingen, we verbeteren continu. Ook voor onszelf geldt dat we willen blijven leren. Want leren is groei. We zien leren als een sociaal proces, dat ons allemaal verder helpt in de maatschappij.

De Voorwegschool staat al eeuwen midden in de samenleving, ook letterlijk, en dat willen we graag zo houden.

De Voorwegschool
staat al eeuwen
midden in
de samenleving,
ook letterlijk,
en dat willen we
graag zo houden.